Een nieuw begin

For English, please scroll down.

Deze eerste blog is de laatste af te ronden taak voordat mijn website gelanceerd wordt. Na 6 maanden piepkleine stapjes genomen te hebben is het dan zo ver. Mijn eerste blog gaat over dankbaarheid en wel naar de mensen die mij geholpen hebben deze website tot stand te brengen. De websitebouwer, de fotograaf, de graphic artists en de vrouwen die de eerste testimonials hebben geschreven zijn de bedrock van deze site.

Het project is begonnen in samenwerking met Marco Verheul en Marc Don die ik beide ken via BNI-Alliantie te Haarlem.

Marc Don heeft als grafisch ontwerper het bestaande logo genomen en mijn bedrijfsidentiteit pakkend vertaald naar het grafische stramien voor mijn website. Marc’s enthousiaste en efficiënte werkstijl hebben ervoor gezorgd dat Marco zonder vertraging aan het bouwen van de site kon beginnen. Wil je meer over Marc’s werk weten, surf dan naar www.md2.nl.

Marco Verheul heeft het leeuwendeel geleverd als websitebouwer. Met veel geduld en een luisterend oor heeft hij ervoor gezorgd dat mijn verhaal zodanig is vertaald, dat mijn verschillende professionele activiteiten in Nederland en Zwitserland duidelijk in 1 website, en 2 verschillende talen makkelijk vind- en navigeerbaar is. Ik kan Marco van harte aanbevelen. www.corneelonline.nl.

Martine van Wely heeft de cover foto gemaakt op een zonnige dag achter in de tuin. Een jonge vrouw die een passie heeft voor sportfotografie, maar af en toe ook een andere stijl toepast. Je kan haar foto’s vinden op MvW.fotografie op Facebook.

Sue Niewiarowski – Sue heeft mijn logo ontworpen in 2007 en ik ben er nooit meer op teruggekomen. De zon straalt de energie uit waarvan ik telkens weer probeer mijn klanten een stukje via mijn werk te geven. Met Sue ben ik in Zwitserland bevriend geraakt en ook al woont en werkt zij nu in Columbus, Ohio en woon ik in Haarlem, onze wegen blijven elkaar kruisen. Zoek Sue’s professionele site eens op via www.n-design.com.

Als laatste zijn er nog de geweldige Anne Freymond, Hilary Stellingwerf, Katja Rochat en Marie-Eve Sèvigny die met hun getuigenissen kracht aan mijn werk hebben gegeven. Je kan hun verhalen onderaan de website lezen.

Aan allen is mijn dank groot. Zonder jullie had ik dit project niet kunnen realiseren.

 

 

 

For Dutch, please scroll up.

This first blog is the last task I need to accomplish, prior to letting my website go “live”. After taking tiny steps over a 6 months period, we’re ready for launching. My first blog is about thankfulness, especially towards the people who have helped me to realise this website. The web developer, photographer, the graphic artists and the women who wrote the first testimonials about my massages, are all the bedrock of this site.

The project started in cooperation with Marco Verheul and Marc Don, whom I both know via BNI-Alliantie in Haarlem, the Netherlands.

Marc Don, the graphic designer took the existing logo and realised the graphic lay-out of the website. Marc’s enthusiastic and efficient work style have allowed Marco to start building without delay. If you want to know more about Marc’s work, surf on over to www.md2.nl.

Marco Verheul, the web developer has taken the largest part of the task at hand. With much patience and great listening skills, he built my story in such a way that my various professional activities in Holland as well as Switzerland are clearly portrayed in 1 website and 2 languages. On top of that, the site is easy to find and navigate. Marco will ensure it remains that way in the future. I recommend Marco without hesitation. www.corneelonline.nl.

Martine van Wely made the cover photo on a sunny day in the backyard. A young woman with a passion for sports photography, but who will gladly use another approach when requested. You can find her photographs on MvW.fotografie on Facebook.

Sue Niewiarowski – Sue designed my logo in 2007 and I’ve never had the desire to change anything about it since. The sun radiates the energy that I try to give to my clients when I work with them, Sue and I got befrended when we both lived in Switzerland and even though she now lives and works in Columbus, Ohio and I in Haarlem, the Netherlands, our lives keep crossing. Check out Sue’s professional site at www.n-design.com.

Last, but certainly not least are 4 of my wonderful clients, Anne Freymond, Hilary Stellingwerf, Katja Rochat en Marie-Eve Sèvigny, who through their testimonials give credit to my work. You can find their stories at the bottom of the website.

I am grateful to you all, because without you I would have not been able to realise this project.